WHAT I DO

What is my philosophy? To be good at what I do. There’s no rocket science in that! In Sparrow Design by Marek Kowalczyk everything – from the unique logo to the complex campaign – is made with commitment and passion. What I do? It would be easier to say, what I don’t do.

My own brand has developed while working for… different brands.

I take care of each one of them and refine them in every detail.

If you need:
-Logo, logotype, symbol or sign
-Packaging design, label design or www site
-Naming for your product
-Catchy claim
-Key visual
-POS
-Folders, leaflets, calendars or the tool/medium which hasn’t been invented yet…

… you’re home!

Jaka jest moja filozofia? Być dobrym w tym, co się robi.
Tu nie ma żadnej filozofii! W Sparrow Design Marek Kowalczyk wszystko – od pojedynczego logotypu do kompleksowej kampanii – powstaje z największym zaangażowaniem i pasją. Co robię? Łatwiej byłoby powiedzieć, czego NIE robię.

Swoją markę wypracowałem… pracując dla różnych marek.

Każdą z nich otaczam indywidualną opieką i dopieszczam w każdym szczególe.

Jeśli potrzebujesz:
-Logo, logotypu, znaku, symbolu
-Projektu opakowania, projektu etykiety albo strony www
-Nazwy dla swojego produktu
-Nośnego hasła
-Key visuala
-POS-ów
-Folderu, ulotki, kalendarza, albo nośnika, którego jeszcze nie wymyślono…

… nie mogłeś lepiej trafić.