Let me introduce myself!

My name is Marek Kowalczyk. I have over 18 years’ of experience working as an Art Director. I live and work in Grodzisk Mazowiecki, which is very close to Warsaw. I work as a freelancer directly with individual clients as well as with advertising agencies. I design and work with local clients as well as the international corporations from around the world. I have a small and humble creative studio, which makes notorious projects. Everything starts here with an earthquake, meaning the idea…. and then things turn out to be even more interesting. I choose carefully the way of visual communication, depending on the client’s needs. I believe, that I can work out the good compromise between communication efficacy and creation effectiveness. I’ve been through a dozen of various projects – and expecting new challenges ahead. Be the one of them!

What makes me different from the others? The highest standards of cooperation. I approach every task with my head open, both in a holistic and yet individual way.

I am in really good relations with my clients, which are based on mutual understanding – of brief, brand, needs.

If you’re convinced, contact me to discuss the details of cooperation.

„The Good ideas Never fall”

Marek Kowalczyk
Owner Sparrow Design and Art Director

Awards

Book Lürzer’s Archive – 200 Best Packaging Design Worldwide 2015/16 – SALON
Book LogoLounge 10 (2017) – logo PrinToo
Book LogoLounge 9 (2015) – logo EQlibrium
Book LogoLounge 6 (2012) – logo WiedzaNet

Poznajmy się! Nazywam się Marek Kowalczyk posiadam ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Art Direcotra. Obecnie pracuję w Grodzisku Mazowieckim jako Art Director freelancer. Mieszkam w Polsce. Współpracuję bezpośrednio z Klientami jak również z agencjami reklamowymi jako freelancer. Projektuję i pracuję z Klientami lokalnymi jak i międzynarodowymi korporacjami. Kiedy projektuje wszystko zaczyna się od trzęsienia ziemi, czyli pomysłu… a potem jest tylko ciekawiej. Starannie dobieram sposób komunikacji w zależności od oczekiwań klienta. Wierzę, że można wypracować dobry kompromis pomiędzy efektywnością przekazu a efektownością kreacji. Mam za sobą kilkadziesiąt różnorodnych projektów, a przed sobą wciąż nowe wyzwania. Bądź jednym z nich!

Co mnie wyróżnia? Wysokie standardy współpracy. Do każdego zadania podchodzę z otwartą głową, holistycznie i indywidualnie.

Z moimi Klientami łączą nas dobre kontakty oparte na zrozumieniu – briefu, marki, potrzeb.

Jeśli czujesz się przekonany, skontaktuj się ze mną, aby omówić szczegóły współpracy.

„Dobra idea nigdy nie ucieka”

Marek Kowalczyk
Właściciel Sparrow Design i Dyrektor Artystyczny

Nagrody i publikacje

Nagroda i publikacja w albumie Lürzer’s Archive – 200 Best Packaging Design Worldwide 2015/16 – SALON
Publikacja w albumie LogoLounge 10 (2017) – logo PrinToo
Publikacja w albumie LogoLounge 9 (2015) – logo EQlibrium
Publikacja w albumie LogoLounge 6 (2012) – logo WiedzaNet