STUDIO

Hi. Let’s get to know each other! My name is Marek Kowalczyk. I have over 18 years of professional experience as an Art Director and I am the owner of Sparrow Design studio.

We are a small branding studio in Grodzisk Mazowiecki on Poland specialising in visual identity, packaging design, logo design, web design, illustration, art direction and building unique and conceptual brand identities. We give the brand its own DNA and make it unique compared to other brands.

We have a good relationship with our clients based on understanding – the brief, the brand, the needs. We owe the success of the client and our studio to creativity, experience, diligence and perseverance.

Clients trust us. We work for small sole traders, small businesses and large corporations from a wide range of industries. Some of them have been with us continuously for many years or have collaborated with us on a project-by-project basis.

We work with you to understand the design challenge you face and your success is very important to us. If this appeals to you, please contact me to discuss the details of the cooperation.

Our motto – “The Good ideas Never fall”.

Marek Kowalczyk
Owner of Sparrow Design and Art Director

We take pride in our clients and their brands ♥

We are happy that our designs have been recognised in prestigious graphic design portals, competitions and print publications around the world. Thank you.

Awards, publications and distinctions:

Publication in the LogoLounge 13 print album (2022) – distinction for the Jauer Craft Brewery logo design and the Adventure Poker Tour logo

Silver distinction and award at the Indigo Design Award 2020 for the packaging design of men’s cosmetics brand Unit4Men

Publication in Favourite Design Book 2018 print album – Geek Bubble packaging design

Publication in LogoLounge 10 print album (2017) – distinction for PrinToo logo design

Award and publication in the Lürzer’s Archive print album – 200 Best Packaging Design Worldwide 2015/16 – SALON

Publication in LogoLounge 9 print album (2015) – distinction for EQlibrium logo design

Publication in LogoLounge 6 print album (2012) – distinction for the WiedzaNet logo design

Cześć. Poznajmy się! Nazywam się Marek Kowalczyk posiadam ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Art Direcotra i jestem właścicielem studia Sparrow Design.

Jesteśmy małym studiem brandingowym w Grodzisku Mazowieckim specjalizującym się w identyfikacji wizualnej, projektowaniu opakowań, projektowaniu logo, stron www, ilustracjach, kierownictwie artystycznym oraz budowaniu unikalnych i koncepcyjnych tożsamości marek. Nadajemy marce własne DNA i wyróżniamy ją spośród konkurencji.

Z naszymi klientami łączą nas dobre kontakty oparte na zrozumieniu – briefu, marki, potrzeb. Na sukces klienta oraz naszego studia składają się kreatywność, doświadczenie, pracowitość oraz wytrwałość.

Klienci zaufali nam. Pracujemy dla małych firm jednoosobowych, małych przedsiębiorstw i dużych korporacji z wielu różnych branż. Część z nich jest z nami nieprzerwanie od wielu lat lub współpracuje z nami projektowo.

Współpracujemy z Tobą, aby zrozumieć wyzwanie projektowe, przed którym stoisz i bardzo zależy nam na Twoim sukcesie. Jeśli czujesz się przekonany, skontaktuj się ze mną, aby omówić szczegóły współpracy.

Nasze motto – „Dobry pomysł nigdy nie ucieka”

Marek Kowalczyk
Właściciel Sparrow Design i Dyrektor Artystyczny

Chwalimy się z naszymi Klientami i ich markami ♥

Cieszymy się, że naszej projekty zostały docenione w prestiżowych portalach o projektowaniu graficznym, konkursach oraz wydawnictwach drukowanych na całym świecie. Dziękujemy.

Nagrody, publikacje i wyróżnienia:

Publikacja w albumie drukowanym LogoLounge 13 (2022) – wyróżnienie projektu logo Browaru Rzemieślniczego Jauer oraz logo Adventure Poker Tour

Srebrne wyróżnienie oraz nagroda w Indigo Design Award 2020 za projekt opakowań kosmetyków męskiej marki Unit4Men

Publikacja w albumie drukowanym Favourite Design Book 2018 – projekt opakowań Geek Bubble

Publikacja w albumie drukowanym LogoLounge 10 (2017) – wyróżnienie projektu logo PrinToo

Nagroda i publikacja w albumie drukowanym Lürzer’s Archive – 200 Best Packaging Design Worldwide 2015/16 – SALON

Publikacja w albumie drukowanym LogoLounge 9 (2015) – wyróżnienie projektu logo EQlibrium

Publikacja w albumie drukowanym LogoLounge 6 (2012) – wyróżnienie projektu logo WiedzaNet